Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Do Job Disamenities Raise Wages or Ruin Job Satisfaction?

Työpapereita 203

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Ilmakunnas Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta työntekijöiden palkkoihin ja toisaalta työtyytyväisyyteen suomalaisilla työmarkkinoilla. Lisäksi tarkastellaan epämukavien työolojen mahdollista vaikutusta siihen, että työntekijä kokee palkkansa epäoikeudenmukaisen alhaiseksi. Tulosten valossa epämukavilla työoloilla on vähäinen rooli työntekijöiden palkkojen määräytymisessä suomalaisilla työmarkkinoilla. Epämukavat työolot lisäävät sitä vastoin huomattavasti työtyytymättömyyttä ja sitä, että työntekijä kokee palkkansa olevan epäoikeudenmukaisen alhainen.

Julkaistu: 14.12.2004
JEL: J28, J31
ISBN: 952-5071-97-9
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share