Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Job Disamenities, Job Satisfaction and on-the-Job Search: Is There a Nexus?

Työpapereita 208

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Ilmakunnas Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta työllisten työnetsintään suomalaisilla työmarkkinoilla. Tulosten mukaan epämukavissa työolosuhteissa työskentelevillä on enemmän työpaikan vaihtoaikeita ja he ovat myös halukkaampia lopettamaan kokonaan työnteon. Lisäksi he etsivät aktiivisemmin korvaavaa työpaikkaa. Tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan epämukavat työolot pahentavat työtyytymättömyyttä ja nimenomaan työtyytymättömyys lisää työpaikan vaihtoaikeita ja korvaavan työpaikan etsintää.

Julkaistu: 1.12.2004
JEL: J28, J31, J64
ISBN: 952-209-007-7
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share