Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Elusive Effects of Unemployment on Happiness

Työpapereita 210

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Ilmakunnas Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä Suomessa käyttäen World Values Surveys aineistoa vuosilta 1990, 1996 ja 2000. Työttömyyden erittäin nopea nousu 1990-luvun alussa kolmesta prosentista 17 prosenttiin ei alentanut suomalaisten keskimääräistä subjektiivisen hyvinvoinnin tasoa lainkaan. Työttömyyden henkilökohtainen kokeminen vähentää yleistä tyytyväisyyttä elämään, mutta sillä ei ole sitä vastoin lainkaan vaikutusta onnellisuuteen Logit -mallin avulla tarkastellen. Yleistetyn Logit -mallin sovittaminen aineistoon paljastaa sen, että työttömyys alentaa onnellisuutta lähtökohtaisesti matalalla onnellisuustasolla, mutta sillä ei ole vaikutusta korkeammilla onnellisuustasoilla.

Julkaistu: 1.1.2005
JEL: C30, J28, J31
ISBN: 952-209-009-3
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share