Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Too Much, Too Soon? Polytechnic Graduate Placement in Finnish Manufacturing

Työpapereita 217

Tekijä(t): Böckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakouluista valmistuneiden sijoittumista teollisuudessa. Tutkimuksessa käytetään EK:n palkka-aineistoa, joka kattaa kuukausipalkkaiset toimihenkilöt vuosilta 1995–2004. Tulosten mukaan ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat sijoittuneet varsin hyvin palkka- ja tehtävävaativuusluokissa verrattaessa heitä vastaavan opistotasoisen tutkinnon suorittaneisiin henkilöihin vakioitaessa samalla muita vaikuttavia tekijöitä. Tästä huolimatta lähes 20 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista on tehtävässä, jossa heidän voidaan katsoa olevan ‘ylikoulutettuja’. AMK-tutkintojen suorittaneiden välillä on eroja sijoittumisessa. Tulosten valossa tradenomit ovat amk-insinöörejä huomattavasti huonommin sijoittuneita teollisuuden tehtävävaativuusluokissa.

Julkaistu: 1.1.2006
JEL: A23, I21
ISBN: 952-209-021-2
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share