Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Micro-level evidence on wage rigidities in Finland

Työpapereita 219

Tekijä(t): Böckerman Petri, Laaksonen Seppo ja Vainiomäki Jari

Tutkimuksessa tarkastellaan palkkojen nimellistä ja reaalista jäykkyyttä alaspäin Suomessa käyttäen yksilötason aineistoja työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista vuosilta 1985– 2001. Tulokset osoittavat, että palkoissa oli 1990-luvulla joustavuutta makrotaloudellisessa mielessä. Erityisesti 1990-luvun alun ankaran laman aikana reaalipalkkojen jäykkyys alaspäin heikkeni ja suuri osa työntekijöistä koki reaalipalkan alenemisen. Yksilötason palkanmuutosten perusteella palkat ovat kuitenkin Suomessa kiistatta jäykkiä alaspäin. Kansainvälisen vertailun valossa Suomi kuuluu korkean reaalisen jäykkyyden maihin eurooppalaisittainkin tarkasteltuna. Lamavuosien jälkeen palkkojen reaalijäykkyys on palannut takaisin korkealle tasolle, vaikka työttömyys on pysynyt korkeana.

Julkaistu: 1.7.2006
ISBN: 952-209-025-5
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share