Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Enemy of Labour? Analysing the Employment Effects of Mergers and Acquisitions

Työpapereita 221

Tekijä(t): Lehto Eero ja Böckerman Petri

Tutkimuksessa tarkastellaan yrityskauppojen työllisyysvaikutuksia käyttäen yhdistettyä aineistoa vuosilta 1989–2003. Aineisto kattaa kaikki sektorit. Vertaamme kansainvälisten yrityskauppojen vaikutuksia sekä kotimaisiin yrityskauppoihin että yritysten sisäisiin rakennejärjestelyihin. Tulosten valossa kansainväliset yrityskaupat vähentävät työllisyyttä teollisuudessa. Kansainvälisten yrityskauppojen vaikutukset ovat muilla toimialoilla huomattavasti heikompia. Kotimaiset yrityskaupat ja yritysten sisäiset rakennejärjestelyt johtavat myös tyypillisesti työllisyyden heikkemiseen, mutta vaikutukset vaihtelevat sektoreittain.

Julkaistu: 1.9.2006
JEL: G34, J23, L23
ISBN: 952-209-028-X
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share