Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Interaction of Job Disamenities, Job Satisfaction, and Sickness Absences: Evidence From a Representative Sample of Finnish Workers

Työpapereita 224

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Ilmakunnas Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta sairauspoissaoloihin. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta, joka on edustava otos suomalaisista palkansaajista. Ko. aineistossa on runsaasti työpaikan epämukavuuksia kuvaavia muuttujia. Tulosten mukaan epämukavat työolot lisäävät selvästi sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolot ovat myös vähäisempiä korkean työttömyyden alueilla. Useamman yhtälön mallit paljastavat sen, että epämukavuudet aiheuttavat työtyytymättömyyttä, joka puolestaan lisää sairauspoissaoloja.

Julkaistu: 1.12.2006
JEL: J28, I10
ISBN: 952-209-033-6
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share