Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Interaction of Job Disamenities, Job Satisfaction, and Sickness Absences: Evidence From a Representative Sample of Finnish Workers

Työpapereita 224

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Ilmakunnas Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta sairauspoissaoloihin. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta, joka on edustava otos suomalaisista palkansaajista. Ko. aineistossa on runsaasti työpaikan epämukavuuksia kuvaavia muuttujia. Tulosten mukaan epämukavat työolot lisäävät selvästi sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolot ovat myös vähäisempiä korkean työttömyyden alueilla. Useamman yhtälön mallit paljastavat sen, että epämukavuudet aiheuttavat työtyytymättömyyttä, joka puolestaan lisää sairauspoissaoloja.

Julkaistu: 1.12.2006
JEL: J28, I10
ISBN: 952-209-033-6
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share