Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Unemployment and self-assessed health: Evidence from panel data

Työpapereita 227

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Ilmakunnas Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyden vaikutusta itse koettuun terveyteen Suomessa käyttäen hyväksi eurooppalaista elinolotutkimusta (ECHP), joka on saatavissa vuosilta 1996–2001. Tulosten valossa työttömyyden ja terveyden välisessä yhteydessä ei ole niinkään kyse työttömäksi joutumisen vaikutuksesta koettuun terveydentilaan vaan siitä, että heikko terveydentila on yhteydessä työttömäksi joutumiseen. Työttömäksi joissain vaiheessa joutuvat kokevat terveydentilansa keskimäärin heikommaksi kuin jatkuvasti työssä olevat. Kun ko. henkilöt todella joutuvat työttömiksi, koettu terveys ei kuitenkaan oleellisesti muutu. Pitkäaikaistyöttömyydellä näyttäisi sitä vastoin olevan jonkin verran itsenäistä vaikutusta koettuun terveyteen.

Julkaistu: 1.2.2007
JEL: C30, J28, J31
ISBN: 978-952-209-037-9
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


 

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share