Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

What makes you work while you are sick? Evidence from a survey of union members

Työpapereita 244

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Laukkanen Erkki

Tutkimuksessa tarkastellaan sairauspoissaoloihin ja sairaana työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä käyttäen SAK:n työolobarometria vuodelta 2008. Työaikamuodot vaikuttavat poissaoloja enemmän sairaana työskentelyyn. Kokoaikatyö, toteutuneen ja halutun työajan epäsuhta, vuoro- ja periodityö sekä ylipitkä viikkotyöaika lisäävät todennäköisyyttä työskennellä sairaana. Säännöllinen ylityö lisää myös sairaana työskentelyä, mutta vastaavasti vähentää sairauspoissaoloja. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että kolmen päivän sairausloman mahdollisuus ilman lääkärintodistusta sekä tehokkuusvaatimusten löysääminen vähentävät sairaana työskentelyä.

Julkaistu: 1.9.2008
ISBN: 978-952-209-060-7
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share