Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

What makes you work while you are sick? Evidence from a survey of union members

Työpapereita 244

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Laukkanen Erkki

Tutkimuksessa tarkastellaan sairauspoissaoloihin ja sairaana työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä käyttäen SAK:n työolobarometria vuodelta 2008. Työaikamuodot vaikuttavat poissaoloja enemmän sairaana työskentelyyn. Kokoaikatyö, toteutuneen ja halutun työajan epäsuhta, vuoro- ja periodityö sekä ylipitkä viikkotyöaika lisäävät todennäköisyyttä työskennellä sairaana. Säännöllinen ylityö lisää myös sairaana työskentelyä, mutta vastaavasti vähentää sairauspoissaoloja. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että kolmen päivän sairausloman mahdollisuus ilman lääkärintodistusta sekä tehokkuusvaatimusten löysääminen vähentävät sairaana työskentelyä.

Julkaistu: 1.9.2008
ISBN: 978-952-209-060-7
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share