Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Who stay unwillingly in a job? A study based on a representative random sample of employees

Työpapereita 245

Tekijä(t): Böckerman Petri, Ilmakunnas Pekka, Jokisaari Markku ja Vuori Jukka

Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikan vaihtoaikeita, työn etsintää sekä todellisia työpaikan vaihtoja viiden vuoden seurantajakson aikana. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta. Tutkimuksessa eritellään epämukavien työolojen, työorganisaation sekä työpaikan vaihtomahdollisuuksiin liittyvien tekijöiden vaikutusta. Tulosten valossa epämukavat työolot, heikot etenemismahdollisuudet nykyisessä työpaikassa, syrjintä, työnjohdon heikko tuki sekä mielenterveydelliset oireet lisäävät todennäköisyyttä, että henkilö työskentelee vastentahtoisesti nykyisessä työpaikassaan. Ko. tekijät lisäävät todennäköisyyttä olla vastentahtoisesti nykyisessä työpaikassa, koska ne lisäävät työpaikan vaihtohalukkuutta, mutta ne eivät lisää todellisen vaihdon todennäköisyyttä.

Julkaistu: 1.10.2008
ISBN: 978-952-209-062-1
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share