Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Globalization, creative destruction, and labor share change: Evidence on the determinants and mechanisms from longitudinal plant-level data

Työpapereita 247

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Maliranta Mika

Tutkimuksessa tarkastellaan työn tulo-osuuden muutoksen mikrotaloudellisia mekanismeja käyttäen teollisuuden toimipaikka-aineistoa vuosilta 1975–2005. Lisäksi tarkastelemme työn tulo-osuuden kehityksen kytköstä työn tuottavuuden ja palkkojen muutosten mikrodynamiikkaan. Työn tulo-osuuden muutos hajotetaan ns. toimipaikkatekijään (keskimääräinen muutos jatkavissa toimipaikoissa) sekä rakennemuutostekijään. Rakennemuutoksen kontribuutio on negatiivinen silloin, kun kannattavien yritysten markkinaosuudet kasvavat. Tulosten mukaan viennin osuuden kasvulla on ollut negatiivinen yhteys työn tulo-osuuden muutokseen Suomessa. Vaikutus tulee siitä, että viennin kasvu kiihdyttää työn tuottavuutta kasvattavaa rakennemuutosta.

Julkaistu: 1.1.2009
JEL: F16, J31
ISBN: 978-952-209-064-5
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share