Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Predictors of sickness absence and presenteeism: Does the pattern differ by a respondent's health?

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Laukkanen Erkki

Se, sairastaako työntekijä kotona vai työpaikalla, riippuu sekä työntekijän ominaisuuksista että tavasta organisoida työpaikan työt. Aiempaan tutkimukseemme pohjautuen olemme selvittäneet työaikajärjestelyjen ja työpaikan tehokkuusvaatimusten vaikutusta sairauskäyttäytymiseen koetun työkyvyn mukaan. Tulosten mukaan se, että haluttu viikkotyöaika täsmää tehdyn viikkotyöajan kanssa, vähentää sekä sairauspoissaolojen että sairaana työskentelyn todennäköisyyttä, mutta vain huonon työkyvyn omaavilla. Vastaavasti sellainen tehokkuusnormi, jossa työpaikan johto asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle, lisää sairaana työskentelyn todennäköisyyttä, mutta vain hyvän työkyvyn omaavilla.

Julkaistu: 1.9.2009
ISBN: 978-952-209-072-0
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share