Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Innovative Work Practices and Sickness Absence: What Does a Nationally Representative Employee Survey Tell?

Työpapereita 255

Tekijä(t): Böckerman Petri, Johansson Edvard ja Kauhanen Antti

Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikkainnovaatioiden vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin. Työpaikkainnovaatioilla tarkoitetaan itseohjautuvia tiimejä, informaation jakamista, työnantajan tarjoamaa koulutusta sekä kannustinpalkkausta. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta vuodelta 2008. Yhden yhtälön mallien perusteella havaitaan, että työpaikkainnovaatiot kasvattavat työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden lyhyitä sairauspoissaoloja. Kahden yhtälön mallien avulla, joissa voidaan huomioida se, että työpaikkainnovaatiot ovat endogeenisia muuttujia päädytään puolestaan siihen, ettei työpaikkainnovaatioilla ole yhteyttä sairauspoissaoloihin eikä työtapaturmiin.

Julkaistu: 1.10.2009
JEL: I12, J28
ISBN: 978-952-209-074-4
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share