Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Electricity prices in the Finnish retail market

Työpapereita 259

Tekijä(t): Lehto Eero

Tämä tutkimus tarkastelee hinnoittelua Suomen sähkön vähittäismarkkinoilla. Tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten omistusmuoto vaikuttaa sähköenergian listahintoihin. Myös sähkön hankintakustannusten vaikutusta näihin hintoihin arvioidaan. Tutkimuksessa perustellaan myös sitä, miksi shakoyhtiöiden käyttäytyminen voi osaltaan selittää asiakkaiden suhteellisen vähäistä halua vaihtaa sähkön toimittajaa. Tilastollinen analyysi perustuu sähköyhtiökohtaiseen aineistoon vuosilta 1997–2006.

Julkaistu: 1.3.2010
JEL: L16, L21, L31
ISBN: 978-952-209-080-5
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share