Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Public provision, commodity demand and hours of work: An empirical analysis

Työpapereita 261

Tekijä(t): Pirttilä Jukka ja Suoniemi Ilpo

Atkinsonin ja Stiglitzin (1976) tuloksen mukaan eriytettyä hyödykeverotusta ei tarvita, jos työtuloja pystytään verottamaan epälineaarisesti sekä kuluttajien preferenssit ovat separoituvia kulutuksen ja vapaa-ajan välillä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten tämän teorian oletukset toteutuvat Suomen kulutustutkimuksen aineiston valossa. Aineisto sisältää tarkkaa tietoa kulutuksen rakenteesta, julkisten hyvinvointipalveluiden käytöstä sekä työtunneista. Kun regressiomallissa työtuloja kontrolloidaan joustavalla, semiparametrisella tavalla, pääomatulot ja asumismenot ovat negatiivisesti korreloituneita työtuntien kanssa, kun taas päivähoitopalveluiden käyttö on jossain määrin positiivisessa yhteydessä työn tarjontaan. Tulosten mukaan pääomatuloja ja asumismenoja tulisi verottaa, kun taas päivähoidon käyttöä tulisi mahdollisesti tukea.

Julkaistu: 1.4.2010
JEL: C14, H21, H42
ISBN: 978-952-209-083-6
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share