Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Job security and employee well-being: Evidence from matched survey and register data

Työpapereita 262

Tekijä(t): Böckerman Petri, Ilmakunnas Pekka ja Johansson Edvard

Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden vaihtuvuuden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Aineistona käytetään yhdistettyä aineistoa, jossa on tietoja sekä työntekijöiden subjektiivisesta hyvinvoinnista että työmarkkinoiden vaihtuvuudesta rekisteriaineistosta. Tutkimuksessa arvioidaan ns. kompensoivia palkkaeroja selittämällä palkkoja ja työtyytyväisyyttä käyttäen indikaattoria sellaisille toimipaikoille, joissa on ollut korkea ylimääräinen työntekijöiden vaihtuvuus edellisten vuosien aikana. Tulokset tukevat kompensoivien palkkaerojen olemassaoloa, koska epävarmuus kasvattaa palkkoja, mutta sillä ei ole vaikutusta työtyytyväisyyteen.

Julkaistu: 1.4.2010
JEL: J28, J31, J63
ISBN: 978-952-209-084-3
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share