Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

The Welfare Effects of Health-based Food Tax Policy

Työpapereita 271

Tekijä(t): Kotakorpi Kaisa, Härkänen Tommi, Pietinen Pirjo, Reinivuo Heli, Suoniemi Ilpo ja Pirttilä Jukka

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveysperusteisen elintarvikeverotuksen vaikutuksia elintarvikeverotuksen jakaumaan, ruoan kysyntään sekä terveyteen. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen otamme huomioon sekä ruoan kysynnän että terveysvaikutusten estimointiin liittyvän epävarmuuden yhteisvaikutukset ja raportoimme terveysvaikutusten luottamusvälit piste-estimaattien ohella. Vero tuotteeseen sisältyvälle sokerille vähentäisi 2-tyypin diabeteksen sekä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta merkittävästi. Terveysvaikutukset ovat suurimmillaan matalan sosioekonomisen taustan omaavien ihmisten keskuudessa, mistä syystä tällaiset verot vähentäisivät terveyseroja. Tällöin epäterveellinen verotus ei ole kokonaishyvinvointivaikutuksiltaan regressiivistä.

Julkaistu: 1.1.2011
ISBN: 978-952-209-097-3
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share