Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work

Työpapereita 272

Tekijä(t): Kauhanen Merja ja Jouko Nätti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työsuhteen tyypin merkitystä työpaikkojen laatuun käyttäen suomalaisia työolotutkimusten aineistoja vuosilta 1997, 2003 ja 2008. Työsuhteet on jaettu eri tyyppeihin huomioiden myös syy määräaikaisen ja osa-aikaisen työn tekemiseen. Tulosten mukaan työpaikkojen laadussa löytyy selviä eroja työsuhteen tyypin mukaan. Tulokset osoittavat myös, kuinka tärkeää on erottaa vastentahtoisesti määrä- ja osa-aikaista työtä tekevät muista syistä näitä työsuhteita tekevistä näissä tarkasteluissa. Vastentahtoisten määrä- ja osa-aikaisten palkansaajien arviot olivat lähes poikkeuksetta heikompia tässä paperissa tutkittujen keskeisten työn laatua kuvaavien indikaattorien suhteen kuten koulutusmahdollisuudet, osallistuminen työnantajan maksamaan koulutukseen, etenemismahdollisuudet, kehittymismahdollisuudet, vaikutusmahdollisuudet työssä ja koettu työn epävarmuus.

Julkaistu: 1.12.2011
JEL: J24, J81
ISBN: 978-952-209-098-0
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share