Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Stature and life-time labor market outcomes: Accounting for unobserved differences

Työpapereita 280

Tekijä(t): Böckerman Petri ja Vainiomäki Jari

Tutkimuksessa tarkastellaan henkilön pituuden vaikutusta ansiotuloihin ja työllisyyteen. Tarkastelu perustuu suomalaiseen kaksosaineistoon, jonka avulla on mahdollisuus ottaa huomioon havaitsemattomien tekijöiden vaikutus aikaisempia tutkimuksia paremmin. Näitä tekijöitä ovat mm. henkilöiden kognitiivinen kyvykkyys. Tulokset osoittavat, että identtisten naiskaksosten välillä on pituuteen liittyvä palkkapreemio, mutta vastaavaa vaikutusta ei saada identtisille mieskaksosille. Tulosta voidaan tulkita siten, että ei-havaittava kognitiivinen kyvykkyys selittää pituuden vaikutuksen elinkaaren tuloihin miehillä. Sen sijaan naisilla lisätarkastelut antavat viitteitä siitä, että pituuden palkkaa kasvattava vaikutus voi selittyä osaltaan syrjinnällä lyhyitä naisia kohtaan.

Julkaistu: 1.11.2012
JEL: I10, J23, J31
ISBN: 978-952-209-106-2
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share