Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Does higher education enhance migration?

Työpapereita 287

Tekijä(t): Mika Haapanen ja Petri Böckerman

Tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta maan sisäiseen muuttoliikkeeseen Suomessa. Tulokset perustuvat ammattikorkeakoulu-uudistukseen. AMK-uudistus toteutettiin vaiheittain 1990-luvulla. Uudistuksen myötä opistojen ylioppilaspohjaiset linjat muutettiin ammattikorkeakouluiksi. Uudistuksen johdosta korkeakoululaitos laajeni myös sellaisille alueille, joilla ei ollut aiemmin yliopistoa. Tulosten perusteella AMK-tutkinnon suorittaneiden muuttotodennäköisyys on 7,5 prosenttiyksikköä suurempi kolmen vuoden seurantajakson aikana kuin sellaisten henkilöiden, jotka ovat suorittaneet opistotutkinnon. Pitkällä aikavälillä (ts. kuuden vuoden seurantajaksolla) ryhmien välinen ero muuttotodennäköisyydessä on vieläkin suurempi (13,7 prosenttiyksikköä).

Julkaistu: 1.11.2013
JEL: J10, J61, I20, R23
ISBN: 978-952-209-125-3 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share