Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Returns to return migration: wage premium of Estonian return migrants from Finland

Työpapereita 290

Tekijä(t): Merja Kauhanen ja Mari Kangasniemi

Tutkimuksessa selvitetään Suomesta Viroon palanneiden paluumuuttajien saamaa hyötyä Suomessa hankitusta kokemuksesta Viron työmarkkinoilla. Aineistona käytetään vuonna 2013 kerättyä aineistoa työikäisistä virolaisista paluumuuttajista ja samanikäisistä virolaisista, jotka eivät koskaan ole asuneet ulkomailla. Tulosten mukaan virolaiset paluumuuttajat keskimäärin hyötyvät Suomessa hankitusta kokemuksesta palkkapreemion muodossa. Tuotoissa on kuitenkin suuria eroja sen mukaan, kuinka hyvin virolaiset paluumuuttajat pärjäsivät Suomen työmarkkinoilla.

Julkaistu: 6.2.2014
JEL: J24, J81
ISBN: 978-952-209-128-4 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share