Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Traditional convergence tests with Penn World Table 9.0

Työpapereita 309

Tekijä(t): Sakari Lähdemäki

Konvergoituvatko eri maiden tuottavuustasot? Lähentyvätkö kehittyvät maat kehittyneitä maita? Mitkä maaryhmät konvergoituvat? Tässä tutkimuksessa pyritään antamaan vastauksia edelle esitettyihin kysymyksiin tarkastelemalla työn tuottavuuden absoluuttista konvergenssia ja sigma-konvergenssia Penn World Table 9.0 aineistolla. Absoluuttisella konvergenssilla tarkoitetaan yksinkertaistaen sitä, että mitä alempi taso jollakin taloudellisella mittarilla on suhteessa muihin maihin, sitä suurempi on sen kasvuaste. Sigma-konvergenssilla tarkoitetaan sitä, että jonkin taloudellisen mittarin eri maiden tasojen hajonta pienenee jollakin aikavälillä. Tässä tutkimuksessa testataan konvergoituvatko tiettyjen maaryhmien tuottavuustasot. Nämä maaryhmät ovat seuraavat kansainväliset organisaatiot: OECD, EU ja APEC. Lisäksi testataan konvergoituvatko seuraavien maanosien maat keskenään: Afrikka, Aasia, Eurooppa ja Etelä-Amerikka. Tulosten mukaan konvergoitumista esiintyy seuraavissa maaryhmissä: OECD, EU, APEC, Eurooppa ja Aasia. Tulosten mukaan Afrikassa ja Etelä-Amerikassa konvergoituminen on kuitenkin epävarmaa tai jopa olematonta.

Avainsanat: Absoluuttinen konvergenssi, beeta-konvergenssi, sigma-konvergenssi,
globalisaatio, työn tuottavuus, OECD, EU, APEC, Eurooppa, Afrikka, Aasia, Etelä-Amerikka
Julkaistu: 3.1.2017
JEL: O40, O47, O52, O53, O54, O55
ISBN: 978-952-209-154-3 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share