Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Firm types, price-setting strategies, and consumption-tax incidence

Työpapereita 311

Tekijä(t): Jarkko Harju, Tuomas Kosonen ja Oskar Nordström Skans

Tässä artikkelissa tutkitaan, miten Suomen vuoden 2010 ja Ruotsin vuoden 2012 ravintola-annosten arvonlisäveron alennus vaikutti niiden hintoihin. Tulokset osoittavat, että hintojen muutokset keskittyivät joko veron täyteen läpimenoon hintoihin tai veron nollavaikutukseen hintoihin. Ravintoloiden jakaminen ketjuihin kuuluviin ja yksittäisiin ravintoloihin selittää veron kahtalaista vaikutusta hintoihin hyvin. Yksittäiset ravintolat muuttivat hintojaan vain harvoin, kun taas ketjuissa veron täysi läpimeno hintoihin oli tavallista. Tulokset osoittavat, että yrityksen sisäiset ominaisuudet ovat tärkeitä selitettäessä niiden hinnoittelukäyttäytymistä.

Avainsanat: Yritystyypit, alv-kohtaanto, hinnoittelu, ravintolat
Julkaistu: 23.2.2017
JEL: H22, H32, E31
ISBN: 978-952-209-159-8 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share