Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Harsh times: Do stressors lead to labor market losses?

Työpapereita 313

Tekijä(t): Terhi Maczulskij ja Petri Böckerman

Tutkimuksesssa tarkastellaan stressiä aiheuttavien elämänmuutosten vaikutuksia työmarkkinamenestykseen Suomessa. Tutkimus perustuu suomalaiseen kaksoisaineistoon, joka on yhdistetty kattavaan palkkatuloja ja työllisyyttä kuvaavaan rekisteriin. Työmarkkinamenestystä mitataan 20 vuoden seurantajakson aikana. Kaksoisaineiston avulla huomioidaan yhteiset perhetekijät sekä genetiikan vaikutus tulemiin. Tutkimus paljastaa kolme tulosta. Ensinnäkin stressiä aiheuttavat elämänmuutokset heikentävät merkittävästi työmarkkinamenestystä. Toiseksi miesten menestykseen työmarkkinoilla vaikuttavat enemmän taloudelliseen tilanteeseen ja työhön liittyvät stressitekijät, kuten ristiriitojen lisääntyminen töissä. Naiset reagoivat sitä vastoin vahvemmin perhepiirissä tapahtuviin muutoksiin, kuten perheenjäsenen kuolemaan tai sairastumiseen. Kolmanneksi stessiä aiheuttavien elämänmuutosten vaikutukset liukenevat ajan myötä.

Julkaistu: 18.5.2017
JEL: I31, J24, J31
ISBN: 978-952-209-162-8 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share