Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Do good working conditions make you work longer? Evidence on retirement decisions using linked survey and register data

Työpapereita 315

Tekijä(t): Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen ja johtamiskäytäntöjen vaikutuksia työntekijöiden eläköitymiskäyttäytymiseen Suomessa. Yhdistetty tutkimusaineisto sisältää tietoja työoloista, työtyytyväisyydestä, ja eläkeaikeista Tilastokeskuksen työolotutkimuksista sekä toteutuneista eläkkeelle siirtymisistä Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Useamman yhtälön mallin tulokset osoittavat, että epämukavien työolojen aiheuttama tyytymättömyys työhön on yhteydessä eläkeaikeisiin, jotka seurantajakson aikana ilmenevät puolestaan aikaisempana eläkkeelle siirtymisenä. Uudet johtamiskäytännöt taas parantavat työtyytyväisyyttä ja eläkeaikomusten vähenemisen kautta pidentävät työuria.

Julkaistu: 29.8.2017
ISBN: 978-952-209-165-9 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share