Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

How can one make work decent? Evidence from a trade-union led intervention in Zambia

Työpapereita 316

Tekijä(t): Fidelis Landy, Mari Kangasniemi ja Jukka Pirttilä

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen (SASK) kehitysyhteistyöhankkeen vaikuttavuutta Sambiassa. Hankkeessa tuettiin ammattiliittojen toimintaa osassa sambialaisia yrityksiä aineistossa olevien muiden yritysten muodostaessa verrokkiryhmän. Hanke vähensi työpaikkasyrjintää ja lisäsi työntekijöiden luottamusta liittoihin, vaikkakin moniin muihin tarkasteltaviin tulemiin hankkeella ei ollut vaikutusta.

Julkaistu: 29.9.2017
ISBN: 978-952-209-166-6 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: J30, J51, J81, O12
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share