Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Missign Miles: Evasion Responses to Car Taxes

Työpapereita 318

Tekijä(t): Jarkko Harju, Tuomas Kosonen ja Joel Slemrod

Tässä tutkimuksessa tutkitaan autoveron kiertoa Suomessa. Maahan käytettyjä autoja tuovat saattavat liioitella autolla ajettuja kilometrejä vähentääkseen autoon kohdistuvia autoveroja. Tutkimuksessa kehitetään mittari veronkierrolle, joka vertaa auton tuonnin yhteydessä ilmoitettuja kilometrejä myöhemmin katsastuksen yhteydessä havaittuun matkamittarilukemaan. Tämä mittari paljastaa, että kilometrien liioittelu tuonnin yhteydessä on suhteellisen yleinen ilmiö. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään vuoden 2012 autoveron muutosta, joka nosti paljon päästävien autojen veroasteita. Tulosten perusteella tämä vähensi maahan käytettynä tuotujen autojen määrää, mutta vain niiden autojen osalta, joista ei kierretä veroa. Lopuksi tutkitaan, miten veronkiertoon voidaan vaikuttaa aiempaa tehokkaammalla vertailutietojen hyödyntämisellä verovalvonnassa. Kenttäkokeessa, jossa autojen tuojille ilmoitettiin paremman vertailutiedon olemassaolosta, havaittiin tämän vähentävän veronkiertoa.

Julkaistu: 1.12.2017
ISBN: 978-952-209-170-3 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: H21, H23, H26, C93
Tiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share