Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Missing Miles: Evasion Responses to Car Taxes

Työpapereita 318

Tekijä(t): Jarkko Harju, Tuomas Kosonen ja Joel Slemrod

Tässä tutkimuksessa tutkitaan autoveron kiertoa Suomessa. Maahan käytettyjä autoja tuovat saattavat liioitella autolla ajettuja kilometrejä vähentääkseen autoon kohdistuvia autoveroja. Tutkimuksessa kehitetään mittari veronkierrolle, joka vertaa auton tuonnin yhteydessä ilmoitettuja kilometrejä myöhemmin katsastuksen yhteydessä havaittuun matkamittarilukemaan. Tämä mittari paljastaa, että kilometrien liioittelu tuonnin yhteydessä on suhteellisen yleinen ilmiö. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään vuoden 2012 autoveron muutosta, joka nosti paljon päästävien autojen veroasteita. Tulosten perusteella tämä vähensi maahan käytettynä tuotujen autojen määrää, mutta vain niiden autojen osalta, joista ei kierretä veroa. Lopuksi tutkitaan, miten veronkiertoon voidaan vaikuttaa aiempaa tehokkaammalla vertailutietojen hyödyntämisellä verovalvonnassa. Kenttäkokeessa, jossa autojen tuojille ilmoitettiin paremman vertailutiedon olemassaolosta, havaittiin tämän vähentävän veronkiertoa.

Julkaistu: 1.12.2017
ISBN: 978-952-209-170-3 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: H21, H23, H26, C93
Tiedote
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share