Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Top incomes and income dynamics from a gender perspective: Evidence from Finland 1995–2012

Työpapereita 321

Tekijä(t): Terhi Ravaska

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen huipputuloja sukupuolinäkökulmasta. Tutkimuksessa havaitaan, että naiset ovat aliedustettuina tulojakauman huipulla ja naisten osuus huipputuloissa on ollut pitkälti muuttumatonta lukuun ottamatta ylintä yhtä prosenttia. Ylimmässä yhdessä prosentissa naisten osuus on kasvanut 18 vuoden aikana tasaisesti. Naisten palkkatulojen osuus kokonaistulosta on kasvanut samalla kun yrittäjätulojen osuus on laskenut. Tutkimuksessa havaitaan myös, että tuloerot naisten välillä ovat pienemmät kuin miesten välillä. Naiset ovat saavuttaneet miesten tulohuippua mutta tutkimuksessa havaitaan myös, että naisten tuloliikkuvuus huipulta alaspäin on yleisempää kuin miehillä.

Julkaistu: 8.5.2018
ISBN: 978-952-209-173-4 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: D31, J16, D63, D30
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share