Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

Domain-specific risk and public policy

Työpapereita 322

Tekijä(t): Kanninen Ohto, Böckerman Petri, Suoniemi Ilpo

Tutkimme alaominaista riskiä ja sovellamme menetelmää sairausvakuutukseen sovittamalla hyötyfunktion yksilötason aineistoon (EU-SILC). Mittaamme hyötyä elämäntyytyväisyydellä. Saamme kolme keskeistä tulosta. Ensinnäkin, suhteellinen riskiaversio kasvaa tulojen myötä. Toiseksi, sairaana olevien kulutuksen rajahyöty on korkeampi annetulla tulotasolla kuin työssäkäyvien. Ero johtuu sairauden kiinteästä kustannuksesta, johon sisältyvät sekä sairauden rahalliset ja ei-rahalliset kustannukset. Käyttämämme menetelmä osoittaa sen, että optimivakuutuksessa keskeistä on pyrkimys tilariippuvien rajahyötyjen eikä kulutustasojen tasoittamiseen. Tutkimuksessa luonnehditaan saamiemme havaintojen perusteella optimaalista työtulovakuutusta. Ideaalitilanteessa optimaalinen vakuutuskorvaus asetetaan siten, että kulutuksen rajahyöty on yhtä suuri työssäkäyville ja sairaille. Todellisuudessa vakuutuskorvaus vaikuttaa käyttäytymiseen ja siihen liittyy kustannuksia, sillä parempi vakuutusturva pitkittää ja lisää sairausjaksoja. Optimaalinen politiikkasääntö tasapainottelee hyödyn tasaamisen ja kustannusten välillä. Näin arvioitu optimaalinen politiikkasääntö viittaa siihen, että yksilötasolla vakuutuksen korvausasteen tulisi olla epälineaarinen ja tulotason aleneva funktio.

Julkaistu: 18.5.2018
ISBN: 978-952-209-174-1 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: D02, H55, I13
Julkaisu PDF-muodossa


Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share
Share