T&Y-blogi

T&Y-blogissa joukko Talous & Yhteiskunta -lehteä avustaneita asiantuntijoita kirjoittaa ajankohtaisista taloudellisista ja yhteiskunnallisista aiheista. Nämä asiantuntijat eivät tällä hetkellä ole Palkansaajien tutkimuslaitoksen palveluksessa. Kaikki esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia. Ne eivät välttämättä vastaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen eivätkä Talous & Yhteiskunta -lehden kantaa.

Miksi fiskaalinen elvytys ei kelpaa?

Monet poliitikot ja talouspolitiikan taustavoimat (VM, SP ja ETLA) vetoavat jatkuvasti siihen, että Suomen harjoittama finanssipolitiikka on ollut kaikkein elvyttävintä Euroopassa. Tueksi esitetään EU:n komission laskelmia. Näihin väitteisiin liittyy useita heikkouksia. Finanssipolitiikan elvyttävyyttä/kiristävyyttä voidaan arvioida mittareilla, joista on poistettu talouden suhdannevaihtelu (ks. kuvio 1). Näin saadaan esille tietoisesti harjoitetun finanssipolitiikan luonne. Ensinnäkin komission tapaan arvioida… Lue lisää

Share

Matalien korkojen aikakausi

Useiden valtion- ja pankkilainojen viitekorot ovat viime aikoina lähestyneet nollaa ja kääntyneet jopa negatiivisiksi. Joidenkin maiden, kuten Suomen valtion myymien 2 vuoden obligaatioiden korkojen negatiivisuus on sinällään erikoinen ilmiö. Valtionlainakorkojen mataluus ei kuitenkaan ole historiallisesti mitenkään poikkeuksellista. Poikkeuksellisilta näyttävät päinvastoin valtionlainakorkojen huomattavan korkeat tasot toisen maailmansodan jälkeen aina 2000-luvulle asti. Vaikka oheinen kuvio näyttää historian… Lue lisää

Share

Millä tavoin Ruotsin talouskehitys on eronnut Suomesta?

Ruotsin kansantalous on tällä vuosikymmenellä kehittynyt selvästi paremmin kuin Suomen. Maiden välinen kumulatiivinen kasvuero on kasvanut jo varsin suureksi. Vuoteen 2009 asti molempien maiden kokonaistuotanto kehittyi hämmästyttävän samankaltaisesti. Sen jälkeen erkaantuminen on kuitenkin ollut selvää: Ruotsin talous on kasvanut kun taas Suomen talous on jäänyt junnaamaan paikoilleen. Vuoteen 2015 mennessä Ruotsin talous on kasvanut jo… Lue lisää

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share