Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Mikä ihmeen osallistava kasvu?

Talous & Yhteiskunta 1/2018 | Artikkeli

Pääekonomisti Jussi Ahokas \ SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry \ jussi.ahokas at soste.fi
Jussi Ahokas arvioi, ettei osallistavan kasvun käyttö talouspoliittisessa keskustelussa ole vähentymässä, joten käsitteelle olisi hyvä löytää vakiintunut määritelmä.

Osallistavasta kasvusta on tullut viime vuosina usein käytetty talouspoliittinen termi. Tässä artikkelissa perehdytään tämän käsitteen historiaan, sen eri määritelmiin sekä siihen, miten osallistavaa kasvua ja sen toteutumista on pyritty analyyttisesti arvioimaan ja mittaamaan. Artikkelissa osoitetaan, että osallistavalle kasvulle ei ole muodostunut vakiintunutta määritelmää ja myös tavat mitata sitä vaihtelevat. Artikkelissa pohditaan lisäksi, onko osallistava kasvu hyvä suomenkielinen termi kuvaamaan sitä prosessia, johon käsitteellä on yleisimmin viitattu.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share