Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Mika Maliranta: Markkinatalouden pro-teesit – yritys on suunnitelmatalous ja kansantalous markkinatalous

Talous & Yhteiskunta 1/2018 | Lukuvihje

Professori Markus Jäntti \ Tukholman yliopisto \ markus.jantti at sofi.su.se

Liike-elämä- ja valtio-ohjausmyönteisyyttä vastaan taloustieteellä ja markkinamyönteisyydellä

Markkinatalousmyönteisyyden teesien kuvaus.
Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö, Julkaisusarja 6, 2017, 96 s.

Mika Maliranta on kirjoittanut markkinamyönteisyydelle energisen puolustus- tai pikemminkin edistämispuheen. Viime joulukuussa ilmestyneen pamfletin kantavia ajatuksia on tehdä ero liikeelämämyönteisyyden ja markkina(talous) myönteisyyden välillä. Kansantaloustiedettä opiskelleelle ero on itsestään selvä. Julkisessa keskustelussa ja usein niin poliittisessa kuin talouspoliittis-/-hallinnollisessakin päätöksenteossa kuitenkin kuvitellaan, että yritysten toiminnan edistäminen yritystuilla tai yksityistämällä julkisia toimintoja on markkinamyönteisyyttä. Markkinatalousmyönteinen päättäjä ei kuitenkaan edistä yrityksiä tuilla vaan selkeillä pelisäännöillä, joihin kuuluu kilpailulainsäädännön armoton soveltaminen. Jos julkinen toiminta tavalla tai toisella ostetaan yksityisiltä yrityksiltä, on päättäjän varmistettava, ettei yrityksille synny ylisuuria voittoja.

Koko lukuvihje PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share