Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

1930-luvun lama ja sen opetukset

Talous & Yhteiskunta 1/2017 | Artikkeli

Professori Sakari Heikkinen \ Helsingin yliopisto \ sakari.heikkinen at helsinki.fi
Sakari Heikkinen muistuttaa, että 1930-luvun lama on yhä hyödyllinen historian peili, kun etsitään ratkaisuja oman aikamme talouskriiseihin.

1930-luvun lama on modernin markkinatalouden tähänastisen historian syvin kriisi. Artikkelissa esitellään laman yleiset piirteet ja sitä koskevien tulkintojen muutoksia. Varhaisen, Yhdysvaltoihin keskittyneen tutkimuksen rinnalle on noussut kansainvälisempi lamatulkinta, joka on korostanut maailmansotien välisen ajan kultakannan merkitystä laman leviämisessä. Ne maat, jotka erosivat kultakannasta varhain, myös elpyivät nopeimmin. Tähän joukkoon kuului myös Suomi, jossa palkkojen alentuminen vielä vauhditti vientivetoista elpymistä. Lama synnytti makrotaloustieteen ja toi – tosin viipeellä – suhdannevaihteluiden tasoittamiseen pyrkivän finanssipolitiikan talouspolitiikan arsenaaliin.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share