Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Miten löytää parempaa tietoa oman pään ulkopuolelta?

Talous & Yhteiskunta 1/2017 | Kolumni

Vanhempi tutkija Riikka Savolainen \ Palkansaajien tutkimuslaitos \ riikka.savolainen at labour.fi
Riikka Savolainen

Tuttava muisteli aikaa, jolloin hän opetti Italiassa kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä liiketaloustieteen maisteriopiskelijoille. Tavoitteena oli oppia ymmärtämään, miksi korrelaatio eli ilmiöiden yhtäaikainen esiintyminen ei vielä takaa syyseuraussuhdetta. Tämä sujui kuin pläkki, kun asia esitettiin matemaattisesti. Kaikki oli edelleen selvää pässinlihaa, kun opettaja havainnollisti asiaa käytännön esimerkillä.

Kyseisessä esimerkissä pohdittiin, heikentääkö tukiopetus koulutuloksia. Onhan tukiopetusta saavien oppilaiden koulumenestys heikompaa kuin muiden, eli korrelaatio on negatiivinen. Opiskelijoiden tehtävänä oli pohtia, miksi korrelaatiosta ei voi suoraan päätellä syyseuraussuhteen olemassaoloa. Vastaus on tietenkin se, että tukiopetukseen ei laiteta opiskelijoita sattumanvaraisesti vaan nimenomaan koulunkäyntiongelmien vuoksi. Siksi tukiopetuksessa käyvien oppilaiden vertaaminen muihin oppilaisiin olisi omenien ja appelsiinien vertailua. Jos vain vedettäisiin yhtäläisyysmerkit korrelaation ja syy-seuraussuhteen välille, voisi luulla tukiopetuksen heikentävän koulutuloksia.

Koko kolumni PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share