Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Samapalkkaisuuden politiikka – monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen

Talous & Yhteiskunta 1/2017 | Artikkeli

Tutkijatohtori Milja Saari \ Helsingin yliopisto \ milja.saari at helsinki.fi
Tutkijatohtori Paula Koskinen Sandberg \ Svenska handelshögskolan ja Helsingin yliopisto \ paula.koskinen at hanken.fi

Milja Saari (vas.) ja Paula Koskinen Sandberg tähdentävät, että samapalkkaisuutta on tutkittava poliittisen kamppailun kohteena olevana ilmiönä, jonka tutkimus edellyttää monitieteistä lähestymistapaa.

Tässä artikkelissa esitämme samapalkkaisuuden politiikan käsitteen määritelmän ja perustelemme tarpeen nykyistä monitieteisemmälle lähestymistavalle sukupuolten palkkatasa-arvon tutkimukseen. Samapalkkaisuuden politiikka tarkoittaa sitä, että palkkaus tunnistetaan osaksi sukupuolistuneita valtajärjestyksiä ja että kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksinä pidettyjä selityksiä palkan määräytymisen perusteista ja sukupuolten välisestä työnjaosta. Kun samapalkkaisuutta analysoidaan poliittisena kysymyksenä, on helpompi ymmärtää sitä, miksi samapalkkaisuus tutkimusteemana ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tulee kiistetyksi ja kiistellyksi ja miksi samapalkkaisuuden toteuttaminen on niin vaikeaa.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share