Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Työn murros haastaa ammatillisen koulutuksen

Talous & Yhteiskunta 2/2018 | Artikkeli

Tohtorikoulutettava Heta Rintala \ Tampereen teknillinen yliopisto \ heta.rintala at tut.fi
Professori Petri Nokelainen \ Tampereen teknillinen yliopisto \ petri.nokelainen at tut.fi
Heta Rintala ja Petri Nokelainen korostavat, että ammatillisen koulutuksen haasteena on vastata työelämän usein aika spesifeihin osaamistarpeisiin, mutta myös tarjota työllistymistä edistäviä yleisiä työelämävalmiuksia.

Tulevaisuuden osaajalta edellytetään työmarkkinoilla pärjäämiseen vahvoja kognitiivisia kykyjä, sosiaalisia taitoja, luovuutta sekä ongelmanratkaisu- ja johtamistaitoja. Korkeakoulutuksen rooli tässä muutoksessa ja osaamisen tuottamisessa on nähty merkittävänä. Toisaalta korkeakoulutuskaan ei kykene vastaamaan kaikkiin työelämän odotuksiin. Sama koskee myös ammatillista koulutusta: tässä artikkelissa pohdimme sitä, miten ammatillinen koulutus pystyy tulevaisuudessa vastaamaan muuttuvan työelämän ja siihen liittyen työelämälähtöisten osaamistarpeiden sekä yleisten työelämävalmiuksien kehittämisen haasteisiin.

Koko artikkeli PDF-muodossa

 

 

 

 

 

 

 

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share