Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Uravalmennus keski-ikäisten työllistymiskyvyn tukena

Talous & Yhteiskunta 2/2018 | Artikkeli

Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner \ Työterveyslaitos \ salla.toppinen-tanner at ttl.fi
Lehtori Niina Jallinoja \ Haaga-Helia AMK \ niina.jallinoja at haaga-helia.fi
Lehtori Jukka Vuori \ Työterveyslaitos \ jukka.vuori at ttl.fi
Salla Toppinen-Tanner (ylh.), Niina Jallinoja ja Jukka Vuori korostavat, että viimeistään keskiuralla kannattaa miettiä, onko nykyinen työ itselle sopivaa ja onko oma osaaminen ajan tasalla.

Teknologisen kehityksen aiheuttamat muutokset työelämä- ja ammattirakenteisiin lisäävät osaamisen kehittämisen ja uudistamisen merkitystä. Samalla väestön ikääntyminen lisää työurien pidentämisen tarvetta. Muuttuvassa ja epävarmassa työympäristössä työntekijöiden itseohjautuvuuden vaatimus on kasvanut, mikä tarkoittaa yksilön entistä suurempaa vastuuta omista uraratkaisuistaan. Taidot työhön -interventiohankkeessa kehitetty uravalmennusmenetelmä paransi tulosten mukaan keskiuran hallintaa eli pystyvyyttä uran suunnitteluun, oman osaamisen tunnistamiseen ja esille tuomiseen sekä työllistymisessä eteen tulevien vastoinkäymisten kohtaamiseen.

Koko artikkeli PDF-muodossa

 

 

 

 

 

 

 

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share