Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Tulonjako ja talouskasvu – katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen

Talous & Yhteiskunta 2/2016

Tutkijatohtori Elina Tuominen \ Tampereen yliopisto \ elina.tuominen at uta.fi
Elina Tuominen
Elina Tuomisen mukaan tuore empiirinen tutkimuskirjallisuus viittaa siihen, että korkea tuloeriarvoisuus voi hidastaa pitkän aikavälin talouskasvua.

Tuloerot voivat useista syistä sekä edistää että jarruttaa taloudellista kasvua, mutta niiden kokonaisvaikutus ei ole ilmiselvä. Toisaalta talouskehitys voi myös vaikuttaa tulonjakoon – Kuznetsin ”käänteisen U:n hypoteesin” mukaan talouden kehittyessä tuloerot kasvavat ensin ja kääntyvät sitten laskuun. Aihepiirin tutkimusmahdollisuudet paranevat koko ajan, sillä tulonjakoaineistoja laajennetaan ja kehitetään. Tuoreimmat empiiriset tutkimukset vahvistavat näyttöä siitä, että korkeat tuloerot eivät edistä pitkän aikavälin talouskasvua. Lisäksi perinteinen Kuznets-hypoteesi on asetettu kyseenalaiseksi erityisesti siksi, että tuloerot näyttävät kääntyneen kasvuun useissa kehittyneissä talouksissa.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share