Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Yleissitovuuden monet muodot Euroopassa

Talous & Yhteiskunta 2/2016

Yliopisto-opettaja, tutkija Paul Jonker-Hoffrén \ Turun yliopisto \ paujon@utu.fi
Paul Jonker-Hoffrén
Paul Jonker-Hoffrénin mukaan Alankomaiden yleissitovuuden käytäntö tarjoaisi Saksan mallille pragmaattisen vaihtoehdon, joka sopisi paremmin Suomen perinteisiin.

Euroopassa on yllättävän monta maata, joissa noudatetaan työehtosopimusten yleissitovuutta. Artikkelissa tarkastellaan Alankomaita, Saksaa, Irlantia, Isoa-Britannia, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Itävaltaa, vaikka niissä kaikissa ei olekaan mahdollisuutta tehdä työehtosopimuksia yleissitoviksi. Tärkeät kysymykset yleissitovuudesta ovat: kuka pyytää yleissitovuutta, miten julistetaan työehtosopimus yleissitovaksi ja milloin siitä saa poiketa. Katsaus osoittaa, että Euroopassa on varsin kirjava valikoima tällaisia mekanismeja. Saksan kriisilausekkeista on hyvä muistaa, että työehtosopimuksen poikkeamastakin pitää sopia erikseen.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share