Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Haastaako työmarkkinoiden polarisaatio eläkepolitiikan?

Talous & Yhteiskunta 2/2017 | Artikkeli

Professori Pekka Ilmakunnas \ Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu \ pekka.ilmakunnas at aalto.fi
Johtaja Seija Ilmakunnas \ Palkansaajien tutkimuslaitos \ seija.ilmakunnas at labour.fi
Seija ja Pekka Ilmakunnaksen mielestä eläkepolitiikassa pitäisi selvemmin tunnustaa se tosiasia, että osalla ikääntyneistä ei ole mahdollisuuksia työllistyä.

Aiemmista tutkimuksista tuttu ilmiö, että työntekijöiden keski-ikä on noussut vähentyneissä rutiiniluontoisissa manuaalisissa töissä, näyttää toteutuneen Suomessakin mm. teollisen työn ammateissa ja toimistotehtävissä. Saamamme tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että eläkehakuisuuden taustalla on hankittujen ammattitaitojen ja nopean tehtävärakenteiden muutosten välinen kohtaanto-ongelma, eikä kysymys ole vain vapaaehtoisesta valinnasta työn ja vapaa-ajan välillä. Kehitystä leimaa kuitenkin myös samanaikaisesti toteutunut eläkkeellesiirtymisen myöhentyminen. Odotetun eläkeiän myöhentyminen eniten vähärutiinisissa asiantuntija-ammateissa on sopusoinnussa tämän kehityksen kanssa.

Koko artikkeli PDF-muodossa

Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share