Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Työelämän laatu ja työuran jatkaminen: mikä ennustaa työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä?

Talous & Yhteiskunta 2/2017 | Artikkeli

Professori Ulla Kinnunen \ Tampereen yliopisto \ ulla.kinnunen at uta.fi
Professori Jouko Nätti \ Tampereen yliopisto \ jouko.natti at uta.fi
Ulla Kinnusen ja Jouko Nätin mielestä työelämän laadun tutkiminen kaipaa monitieteistä lähestymistapaa.

Tarkastelemme tässä artikkelissa työurien pidentämistä lähtemällä liikkeelle työkyvyn käsitteestä, sillä yksi keskeinen suomalaisten työuria lyhentävä tekijä on ennenaikainen työkyvyttömyys. Pohdimme sitä, mistä työkyky koostuu. Työkykyä parantavista tekijöistä keskitymme työhön liittyviin tekijöihin, joita lähestymme työelämän laadun käsitteen avulla. Esitämme myös tutkimustuloksia työolotekijöistä, jotka ennustavat työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä. Lopuksi pohdimme, minkälainen tutkimus olisi tulevaisuudessa hyödyksi työelämän laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja siten työurien pidentämiseksi.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share