Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Varallisuus ja varallisuuserot Suomessa

Talous & Yhteiskunta 2/2017 | Artikkeli

Erikoistutkija Marja Riihelä \ VATT \ marja.riihela at vatt.fi
VTL Risto Sullström
Professori Matti Tuomala \ Tampereen yliopisto \ matti.tuomala at uta.fi
Marja Riihelä, Risto Sullström (oik.) ja Matti Tuomala kertovat, että varakkaimpien varallisuus ja ylimmät varallisuusosuudet ovat jatkaneet kasvuaan myös finanssikriisin jälkeisenä aikana.

Varallisuuserot lähtivät Suomessa kasvuun tuloerojen tapaan 1990-luvun puolivälissä. Varakkaimpien varallisuus ja ylimmät varallisuusosuudet ovat jatkaneet kasvuaan myös finanssikriisin jälkeisenä aikana. Tätä on tärkeää korostaa, koska ylimmät tulo-osuudet eivät enää ole kasvaneet tällä ajanjaksolla. Nettovarallisuuden ja käytettävissä olevan tulon suhde on kasvanut 1980-luvun lopusta lähtien. Huomionarvoista on myös se, että nettovarallisuus/tulosuhde on jatkanut kasvuaan talouden taantuman aikana. Lisäksi rahoitusvarallisuuden osuus on kasvanut kokonaisvarallisuudesta. Rahoitusvarallisuus on kasvanut erityisesti kaikkein varakkaimmilla.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share