Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Kustantaminen esimerkkinä digitalisaation aiheuttamasta toimialan disruptiosta

Talous & Yhteiskunta 3/2016 | Artikkeli

Tutkimusprofessori Caj Södergård \ VTT \ caj.sodergard at vtt.fi
Johtava tutkija Asta Bäck \ VTT \ asta.back at vtt.fi
Projektitutkija Ilkka Koiranen \ Turun yliopisto \ ilako at utu.fi

ty32016koiranensodergordbackArtikkeli käsittelee sitä, kuinka digitalisaatio aiheuttaa toimialan disruption. Esimerkkinä toimii kustantaminen Suomessa. Kolmivaiheisessa analyysissa identifioimme ensiksi taloustilastojen avulla disruptiivisen käännekohdan, joka kustannusalalla sijoittui vuoden 2012 paikkeille. Sen jälkeen erittelemme ICT:n käytön avulla toimintaympäristön muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet disruption syntymiseen. Kustantamisessa näitä ovat teknologia, kuluttajakäyttäytyminen ja liiketoimintamallit. Lopuksi tarkastelemme parin esimerkin avulla, kuinka mediatalot ovat löytäneet uutta digitaalista liiketoimintaa vanhan tilalle. Tarkastelemme myös, miten analyysi soveltuu muille toimialoille sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share