Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Mitä digitalisaatio on tarkoittanut kansalaisen näkökulmasta?

Talous & Yhteiskunta 3/2016 | Artikkeli

Projektitutkija Ilkka Koiranen \ Turun yliopisto \ ilalko at utu.fi
Professori Pekka Räsänen \ Turun yliopisto \ pekka.rasanen at utu.fi
Tutkimusprofessori Caj Södergård \ VTT \ caj.sodergard at vtt.fi
ty32016rasanensodergordkoiranen
Ilkka Koiranen (vas.), Pekka Räsänen (kesk.) ja Caj Södergård korostavat, että digitalisaatio etenee kansan keskuudessa epätasaisesti. Uusien verkkopalveluiden omaksumisessa tulee olemaan jatkossakin huomattavia eroja väestöryhmien välillä.

Digitalisaation myötä monet arkielämän aktiviteetit kuten viranomaisasiointi ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat siirtymässä verkkoon. Internetin käytön ja sen tarjoamien sähköisten palvelujen hyödyntämisessä on kuitenkin edelleen suuria eroja ihmisten välillä. Digitalisaation etenemistä kansalaisten keskuudessa on mahdollista tarkastella internetin eri käyttötarkoituksien yleistymisen perusteella. Artikkelissa keskitytään verkkokaupassa, sähköisessä pankki- ja viranomaisasioinnissa sekä digitaalisessa viestinnässä tapahtuneisiin muutoksiin vuosina 2006–2014. Vaikka suomalaiset ovatkin omaksuneet internetin monella tapaa osaksi arkeaan, väestöryhmien väliset erot ovat säilyneet yli ajan.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share