Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Työttömyyskassoihin kuulumattomilla on suuri työttömyysriski

Talous & Yhteiskunta 3/2016 | Artikkeli

Vanhempi tutkija Terhi Maczulskij \ Palkansaajien tutkimuslaitos \ terhi.maczulskij at labour.fi
ty32016maczulskij
Terhi Maczulskij’n mukaan tietoisuutta työttömyyskassojen hyödyistä ja merkityksestä pitäisi lisätä erityisesti nuorten keskuudessa.

Tässä artikkelissa selvitetään, ketkä jäävät vapaaehtoisen ansiosidonnaisen työttömyysvakuutuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa käytetään vuoden 2013 Työolotutkimuksen aineistoa. Tulosten mukaan kassaan kuulumattomien ryhmä edustaa korkean työttömyysriskin palkansaajia – nuoria, miehiä, matalasti koulutettuja ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä. Työssäoloehdon täyttymättömyydellä ei voida selittää näiden palkansaajaryhmien kassajäsenyyden vähäisyyttä. Lisäksi kun otetaan huomioon, että nettokorvausaste on matalapalkkaisilla selvästi parempi korkeapalkkaisiin verrattuna, työttömyyskassan ulkopuolelle jättäytyminen kertoo epärationaalisesta päätöksenteosta.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share