Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

10 tietä hyvään alustatalouden työhön

Talous & Yhteiskunta 3/2017 | Artikkeli

Johtava asiantuntija Tuomo Alasoini \ Tekes \ tuomo.alasoini at tekes.fi
Tuomo Alasoinin mielestä Suomessa tulisi miettiä, kuinka alustatalouden mahdollisuuksiin tarttumalla voitaisiin myös parantaa työelämän laatua ja osallistaa ihmisiä työelämään.

Työn teettäminen digitaalisten alustojen välityksellä on yleistymässä ja voi muuttaa työelämää radikaalisti tulevaisuudessa. Alustalouden työn käytännöt ja niiden sääntely ovat kaikkialla vielä vakiintumattomia. Tarttumalla innovatiivisesti alustatalouden mahdollisuuksiin voitaisiin rikastaa työkulttuuria, parantaa työelämän laatua ja osallistaa ihmisiä työelämään. Artikkelissa esitettävä hyvän alustalouden työn tehtävälista käsittää 10 toimenpide-ehdotusta poliittisille päätöksentekijöille, työmarkkinajärjestöille, tutkijoille sekä tällaisen työn teettäjille ja tekijöille itselleen.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share