Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Palkkaerot ja palkkojen joustavuus Suomessa

Talous & Yhteiskunta 3/2017 | Artikkeli

Professori Jari Vainiomäki \ Tampereen yliopisto \ jari.vainiomaki at uta.fi
Jari Vainiomäki korostaa, että palkkajäykkyyksien työllisyysvaikutusten arvioiminen on vaikeata.

Suomalaisia työmarkkinoita luonnehtii tavallisesti korkea reaalipalkkajäykkyys, mutta taantumien aikana se muuttuu nimellisjäykkyydeksi, joka rajoittaa reaalipalkkojen sopeutumista alaspäin. Kohtalaisen inflaation ylläpitäminen mahdollistaisi reaalipalkkojen sopeutumisen nimellispalkkajäykkyyksistä huolimatta. Vallitsevat työmarkkinainstituutiot näyttävät sallineen palkkaerojen sopeutumisen ulkoisiin kehitystrendeihin pidemmällä aikavälillä. Myös palkankorotusten jakauma reagoi tuottavuuden laskuun ja työttömyyden kasvuun viimeaikaisessa suuressa taantumassa. Palkkajäykkyyksien vaikutuksia työllisyyteen on kuitenkin erittäin vaikea arvioida.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share