Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Palkkatyön ja yrittäjyyden väliin ei saa jäädä työttömyysturvakatveita

Talous & Yhteiskunta 3/2017 | Artikkeli

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren \ Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO \ maria.lofgren at juko.fi
Maria Löfgren korostaa, että työttömyysturvajärjestelmän tulee kaikissa tilanteissa kannustaa työntekoon.

Palkkatyön tai yrittäjyyden ulkopuoliset työnteon muodot ja niiden yhtäaikaisuus tai vuorottelu johtavat usein työttömyysturvan ongelmiin. Työttömyysturvajärjestelmää on uudistettava siten, että se ottaa huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistaa joustavat siirtymät yrittäjästä palkansaajaksi – ja päinvastoin. Nykyisiin työttömyysturvasäännöksiin pohjautuva yhdistelmävakuutus mahdollistaisi palkkatyön ja yrittäjyyden joustavan yhdistelemisen ja vuorottelun. Neljän kuukauden mittainen työttömyysturvajakso yritystoiminnan alkuvaiheessa ilman yritystoiminnan työllistävyyden arvioimista kannustaisi kokeilemaan yrittäjyyttä.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share