Tilaukset

Julkaisusihteeri
Irmeli Honka
Puh. (09) 2535 7338
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Ehdotuksia rahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi

Talous & Yhteiskunta 4/2017 | Artikkeli

Ph.D. Pentti Pikkarainen \ pentti.pikkarainen59 at gmail.com
Pentti Pikkarainen korostaa monipuolisten rahoitusmarkkinoiden merkitystä kasvun ja työllisyyden edistäjinä.

Työtä Suomen rahoitusmarkkinoiden monipuolistamiseksi tulee jatkaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten rahoitukseen sekä työeläkejärjestelmän hajautukseen. Vaikuttavuussijoittaminen tulee olemaan yksi valtavirtaus. Valtioneuvostossa finanssimarkkinoiden lainsäädännön valmistelu tulee keskittää joko TEMiin tai VM:ön. Valtion sijoitusvarallisuuden hoito tulee keskittää yhteen yksikköön. Työeläkelaitosten toimivan johdon ja hallitusten pätevyysvaatimuksia tulee nostaa ja valvoa tiukasti. Hallituksissa tulisi olla enemmän työntekijöiden, eläkeläisten ja pk-sektorin edustajia.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Pitkänsillanranta 3 A 6. krs
00530 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija, tiedottaja
Heikki Taimio
Puh. (09) 2535 7349

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share