Tilaukset

Ohjelmistoasiantuntija
Aila Mustonen
Puh. (09) 2535 7355
E-mail: etunimi.sukunimi@labour.fi

 

 

Omistusasuminen, työllisyys ja talous

Talous & Yhteiskunta 4/2017 | Artikkeli

Yliopistonlehtori Jani-Petri Laamanen \ Tampereen yliopisto \ jani-petri.laamanen at uta.fi
Jani-Petri Laamanen tähdentää, että omistusasumisella on muitakin – kenties tärkeämpiä – vaikutuksia muuttoalttiuden vähenemisen lisäksi.

Tutkimusten mukaan omistusasuminen kasvattaa työttömyyttä alue- ja maatasolla. Vaikutusmekanismeja ei tunneta tarkoin, mutta niitä lienee useita. Omistusasumisella on todennäköisesti lukuisia vaikutuksia paitsi suoraan työmarkkinoilla, myös esimerkiksi kulutus- ja säästämiskäyttäytymiseen ja tätä kautta makrotalouteen. Yksilötasolla omistusasumisen voidaan uskoa vähentävän kulutusta ja siten lisäävän säästämistä sekä lisäävän työn tarjontaa paikallisesti mutta vähentävän työvoiman liikkuvuutta. Sopivat politiikkalääkkeet näihin ongelmiin riippuvat eri vaikutusmekanismien merkittävyydestä.

Koko artikkeli PDF-muodossa
Share

Palkansaajien tutkimuslaitos

Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki

Puh. (09) 2535 7330

Yhteyshenkilöt

Viestintäkoordinaattori
Essi Lindberg
Puh. (09) 2535 7346

Hallintosihteeri
Jaana Toivainen
Puh. (09) 2535 7341

design N&S

Valokuvat: Maarit Kytöharju


Share